Studieprogramma

In het onderstaande studieprogramma is een overzicht gegeven van de leerdoelstellingen en het aantal collegedagen per onderwijsmodule, exclusief tentamen- en examendagen. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van de kennis en ervaring van de student en zijn/haar affiniteit met het desbetreffende onderwerp.

 

ModuleINHOUDAantal ECTS-
punten
Aantal college
dagen
1.1 +1.2 BIV/AO + AuditingHet verkrijgen van kennis van en inzicht in de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, processen en interne beheersing van complexe organisaties, inclusief toepassing en oordeelsvorming. Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het beoordelen van de uitkomsten van de bestuurlijke informatievoorziening ten aanzien van de aspecten effectiviteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en1219
Totaal eerste jaar (januari 2016 – augustus 2016)1219
2.1 ISA-modules
ISA.1 Inleiding Information System AssuranceHet verkrijgen van kennis van en inzicht in normenkaders en de aanpak van audit- en advieswerkzaamheden gericht op de informatiehuishouding, en de toepassing ervan bij de verschillende vormen van audits.36
ISA.2 IT Governance & ProcessenHet verkrijgen van kennis van en inzicht in strategische, tactische en organisatorische kaders voor de inrichting en het beheer van de informatiehuishouding binnen verschillende organisatietypologieën, en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.610
ISA.3 Projecten & InformatiesystemenHet verkrijgen van inzicht in het realiseren en implementeren van informatiesystemen, in de wijze waarop deze systemen in verschillende organisatietypologieën worden beheerd en in het vormen van een oordeel over deze processen.610
2.2 ComplianceHet verkrijgen van kennis van en inzicht in vigerende standaarden en wet- en regelgeving, en het kunnen vaststellen van de mate van compliance met deze standaarden en wet- en regelgeving.35
2.3 AdvisoryHet verkrijgen van kennis van en inzicht in het analyseren van de behoefte van een opdrachtgever en het opstellen van adviezen die passen bij specifieke casuïstiek.35
2.4 Realiseren Master-onderzoeks- voorstel en literatuurstudieHet op wo-masterniveau verkrijgen van ervaring met het formuleren van een onderzoeksvraag voor een scriptie, ondersteund door een literatuurstudie, zodanig dat beantwoording ervan op wetenschappelijk niveau zal bijdragen aan de ontwikkeling van het IT-auditvakgebied.6-
CISA trainingOptionele training voor het Certified Information Systems Auditor (CISA) examen van ISACA--
Totaal tweede jaar (september 2015 – augustus 2016)2736
3.1 TA-modules
TA.1 Inleiding IT AssuranceHet verkrijgen van kennis van en inzicht in normenkaders gericht op de IT General Controls en de aanpak van audit- en advieswerkzaamheden, en de toepassing ervan bij de verschillende vormen van audits.36
TA.2 Techniek & Assurance van platformenHet verkrijgen van kennis van en inzicht in de basismechanieken van de belangrijkste IT-platformen en hun relevantie bij de uitvoering van IT- audits.610
TA.3 Techniek & Assurance van datacommunicatieHet verkrijgen van kennis van en inzicht in de basismechanieken van netwerktechnologieën, de wijze waarop deze technologieën bijdragen aan de kwaliteitsborging en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.35
TA.4 Beheer & AssuranceHet verkrijgen van kennis van en inzicht in de organisatie, aansturing en beheersing van automatisering, zowel voor de inrichting als voor de exploitatieprocessen, en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.35
3.2 Realisatie van een auditaanpakHet toepassen van eerder opgedane kennis en inzicht bij het in teamverband opstellen en afstemmen van een auditaanpak en het presenteren van de resultaten.34
3.3 realiseren Master-scriptie + eindexamenHet op wo-masterniveau verkrijgen van ervaring met het schrijven van een scriptie, zodanig dat het resultaat op wetenschappelijk niveau zal bijdragen aan de ontwikkeling van het IT-auditvakgebied.9-
Totaal derde jaar (september 2016 – juni 2017)2730
Totaal PGO IT Audit (ITACA)6685