FAQ

Waarin verschilt de opleiding van al bestaande opleidingen?
Wat is het niveau van de docenten?
Welke rol spelen casussen in de opleiding?
Welke onderwerpen worden er tijdens de casussen behandeld?
Is de opleiding ook geschikt voor mensen die al ruime ervaring hebben in het risk
management?
Voor welke financiële instellingen is deze opleiding met name bedoeld?
Wat betekent de NVAO - accreditatie?
Is de opleiding getoetst in de praktijk?
Wat is het maximum aantal studenten dat toegelaten kan worden? Waarom?


Waarin verschilt de opleiding van al bestaande opleidingen?
De opleiding benadert risk management als een modern, multidisciplinair vak waarvoor een totale kennisbasis moet worden geboden. Dit past niet in een kortlopende cursus. Het denk- en werkniveau is academisch, met een zeer praktische inslag die tot uitdrukking komt in de actuele praktijkcases. Door de meerjarige aanpak is er mogelijkheid tot het laten bezinken en verbeteren van de kennis. Daarnaast bouw je gedurende de 2,5 jaar dat de opleiding duurt een uitstekend netwerk op. 
Ten opzichte van andere postgraduate opleidingen, vallen een aantal zaken op:

  • De opleiding richt zich op de financiële instellingen en financiële markten in zijn totaliteit en integreert alle wetenschappelijke en praktische aspecten van menselijk gedrag, organisatiedynamiek, (historie van de) economie en financiële markten.
  • Het is met name een kwalitatieve opleiding. Er worden bijvoorbeeld niet alleen kwantitatieve modellen aangereikt, maar er wordt ook ingegaan op de achtergrond. Waarom werken we met bepaalde modellen, wanneer en waarom voldoen ze wel of niet? Hiermee proberen we de vanzelfsprekendheid van het gebruik van modellen te voorkomen en leren we studenten een kritische kijk te ontwikkelen.
  • Naast actuele literatuur met vernieuwende inzichten wordt er gewerkt met een grote hoeveelheid cases uit de praktijk.

naar boven 

Wat is het niveau van de docenten?
De docenten komen uit de universitaire wereld en de praktijk. Zij hebben jarenlange praktijkervaring op topniveau. Enkele namen:

  • Prof.dr. Michael Damm (VU/VermogensGroep)
  • Prof. dr. Theo Kocken (Cardano Risk Management)
  • Dr. Monique Donders (Robeco)


naar boven

Welke rol spelen casussen in de opleiding?
Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk, zullen er naast interactieve hoorcolleges ook circa 2-3 colleges per semester worden besteed aan het uitwerken en presenteren van casussen. Het doel van de casussen is:
- een platform bieden voor discussie en nieuwe kennis
- verbinden van kennis
- basis voor publicaties

naar boven

Welke onderwerpen worden er tijdens de casussen behandeld?
De casussen zijn een weerslag van hetgeen studenten voorafgaand hebben geleerd. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:
- Banken en kwantitatieve methoden
- Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
- Asset management instellingen
- Implementatie van ERM / het COSO raamwerk
- Ontwerp anti-cyclical regulations
- Asset & Liability Management (ALM) bij financiële instellingen
- Scenario design
- Toepassen van behavioral finance en event risk aanpak in de context van risicomethodieken, risicocontrole en risk management in financiële instellingen

De casussen hebben een compact karakter. Het probleem wordt ‘in 3 pagina’s geschetst’. De casus wordt kort voor het betreffende college verstrekt. Studenten leveren individueel of in groepen van twee een antwoord in. Antwoorden worden op het betrokken casuscollege besproken.

naar boven

Is de opleiding ook geschikt voor mensen die al ruime ervaring hebben in het risk management? 
De opleiding geeft uitgebreide informatie vanuit disciplines waar ook ervaren professionals veel van kunnen leren, zoals de structuur van financiële ondernemingen, behavioral finance, economische geschiedenis en moderne aanpak van kwantitatieve methoden zoals stress testen.
Door de brede, holistische benadering komt een scala aan onderwerpen samenhangend aan de orde. Hierdoor is er ook voor specialisten veel nieuws te leren. De studenten zijn afkomstig uit allerlei disciplines van de financiële wereld. De interactie, tijdens colleges en casussen, draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring.

naar boven

Voor welke financiële instellingen is deze opleiding met name bedoeld?
De opleiding is gericht op professionals binnen de gehele financiële wereld: medewerkers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, asset managers, maar ook  toezichthouders, consultants, accountants en andere dienstverleners.
Deze brede benadering is voor alle (risk) managers interessant omdat producten en diensten uit de verschillende sub-sectoren vaak door elkaar heen lopen. Daarnaast maakt het opdoen van brede ervaring het wisselen van subsector eenvoudiger.

naar boven

Wat betekent de NVAO accreditatie?
De officiele accreditatie van de opleiding op 30 april 2014 betekent dat afgestudeerden de Master of Science titel verwerven. Natuurlijk betekent het ook een officiele erkenning van de kwaliteit en het niveau van het onderwijsprogramma en de organisatie.

naar boven

Is de opleiding getoetst in de praktijk?
Bij de invulling van het onderwijsprogramma is uitgebreid gesproken met zowel academici als (risk) managers uit de praktijk. Zo is bij de inrichting van het onderwijsprogramma onder andere gesproken met leidende risk management professionals van ING, Rabo Bank, Friesland Bank, Kasbank, Fortis / AAB, SNS Reaal, Kempen, Friesland Bank, Aegon, PGGM Investments, APG Investments, AFM, DNB, Atos, Hewitt, KPMG, EY en PWC.

Zij reageerden unaniem positief op het idee en de invulling van de opleiding. Veel gehoorde reacties:
‘Deze opleiding voorziet in een behoefte’, ‘Alles omvattend’, ‘Hoge kwaliteit van inhoud en sprekers’.

naar boven

Wat is het maximum aantal studenten dat toegelaten kan worden? Waarom?
Het maximum aantal studenten is 30. We hebben gekozen voor een beperkte groep omdat ervaring heeft geleerd dat het uitwerken van casussen en optimaal profiteren van elkaars kennis het beste werkt in kleinere groepen.

naar boven

Voor meer informatie, zie ook factsheet of programma