Betalingsvoorwaarden

Het collegejaar loopt van september tot juni. De inschrijving voor de opleiding is telkens voor één collegejaar. De hoogte van collegegelden wordt jaarlijks per opleiding vastgesteld.

Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van collegegeld.

Annulering:

  • Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden
  • Indien de afmelding is ontvangen vòòr 1 september van het collegejaar zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd
  • Indien de afmelding is ontvangen vòòr 1 januari van het betreffende collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Bij afmeldingen na 31 december van het betreffende collegejaar vindt geen restitutie plaats.
  • Diploma's worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.