Inschrijving & kosten

Kosten
De opleiding kost € 10.750,- per jaar voor de eerste twee collegejaren. De kosten van het vijfde semester zijn hier reeds bij inbegrepen en worden dus niet apart in rekening gebracht.

Dit bedrag wordt vóór aanvang van het 1e en 2e jaar gefactureerd.

Deze bedragen zijn inclusief alle tentamens en syllabi, maar exclusief verplichte literatuur. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de bibliotheek- en computerfaciliteiten van de School of Business and Economics.

Zie ook: Betalingsvoorwaarden

Inschrijving
Inschrijving kan digitaal, of per post.
Digitaal inschrijfformulier

Een link naar de pdf versie van het aanmeldformulier volgt spoedig.      


De aanmelding dient de volgende bijlagen bevatten:
• 2 pasfoto’s (jpg-formaat)
• Kopieën/scans relevante diploma’s met cijferlijsten (jpg of pdf)
• Curriculum Vitae (Word of pdf)

LET OP: op verzoek kan een gewaarmerkte kopie van uw diploma worden opgevraagd.

Na ontvangst van de inschrijving volgt een bevestiging en wordt, indien nodig, op korte termijn een datum voor een toelatingsgesprek vastgelegd. In de loop van augustus beslist het curatorium over definitieve toelating.

Uw inschrijfformulier kunt u sturen naar:

VU School of Finance & Risk Management 
Risk Management for Financial Institutions
De Boelelaan 1105, kamer 6A - 55 
1081 HV Amsterdam
of per e-mail: pgo.risk@feweb.vu.nl