Organisatie

Leiding en verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. Daarnaast is er een curatorium ingesteld. De dagelijkse leiding is in handen van dr. Remco Zwinkels en drs. Robert Dekker die zorg dragen voor de inhoudelijke programmering. Gitty van der Velden (LLM) verzorgt de operationele gang van zaken (het onderwijsbureau).

Structuur en commissies
De opleiding is onderverdeeld in semesters met elk een eigen thema waarop wordt gefocust. De semestercoördinator bewaakt de onderlinge samenhang van de stof en zorgt voor het up-to-date houden hiervan. De semestercoördinatoren hebben zowel in de wetenschap als in de praktijk hun sporen verdiend.

Binnen de opleiding functioneren twee belangrijke commissies: de examen- en de toelatingscommissie:

  • De examencommissie controleert de kwaliteit van de examenonderdelen in de opleiding en behandelt beroeps- en bezwaarschriften.
  • De toelatingscommissie beoordeelt de kandidaten die aan de vooropleidingseisen voldoen en maakt indien wenselijk een selectie die zij voordraagt aan het curatorium. Tevens adviseert zij de programmaleiding over de mogelijke toelating van kandidaten die niet over de vereiste opleidingseisen beschikken.

Voor meer informatie, zie ook programma