Blackboard

Tijdens de opleiding zal gebruik worden gemaakt van een Digitale Leeromgeving. Sinds enkele jaren wordt hiervoor aan de Vrije Universiteit gebruik gemaakt van 'Blackboard'.

'Blackboard' wordt onder andere ingezet voor:
• Het aanbieden van actuele informatie
• Het aanbieden van collegematerialen (literatuur, presentaties etc.)
• Het sturen van opdrachten door docenten en het geven van commentaar hierop
• Het opzetten van discussies tussen cursisten
• Het uitwisselen van (groeps) e-mail
• Het geven van referenties