Programma Risk Management for Financial Institutions

OpleidingsduurParttime 2,5 jaar.
Tijdstip collegesWekelijks, vaste avond van 19.00 tot 22.00 uur.
Collegejaar 2016-2017, 1ejaarsstudenten: woensdagavond, 2ejaarsstudenten: dinsdagavond. Collegeavond blijft 2,5 jaar lang ongewijzigd.
StartdatumDe opleiding start 1x per jaar in september
ToetsingIeder semester wordt schriftelijk getentamineerd. Daarnaast wordt per semester een aantal cases gemaakt waarvoor een cijfer wordt gegeven.
Portefeuille van essaysStudenten werken tijdens de opleiding aan een portefeuille van vier bondige essays. Hiermee wordt aan de academische scriptieverplichting voldaan. De leerdoelen van elk van de essays zijn scherp gedefinieerd en leren de student de nieuw opgedane kennis direct om te zetten in praktisch relevante onderzoekspapers.
TaalDe literatuur is veelal Engelstalig. Afhankelijk van de samenstelling van de groep, kunnen de colleges in het Engels of Nederlands worden gegeven.
In het huidige studiejaar zijn de colleges in het Nederlands.

 


Eindkwalificaties

  • De eindkwalificaties van de opleiding vertellen wat studenten moeten kennen en kunnen, als zij de opleiding hebben afgerond. De volgende eindkwalificaties zijn geformuleerd:
  • Het begrijpen en kunnen uitleggen van de geschiedenis van onzekerheid en risico.
  • Het begrijpen en kunnen toepassen van methoden en technieken van risico meting en management.
  • Het begrijpen van de werking van financiële markten, instituten en producten en de implicaties hiervan voor risico en risico management.
  • Het begrijpen en kunnen uitleggen van de invloed van wet en regelgeving, ethiek op de theorie en praktijk van het risico management.
  • Het begrijpen van de impact van menselijk gedrag op het risico management van financiële instellingen.
  • Het kunnen oplossen van complexe risico management problemen.
  • Het kunnen vergaren en verdiepen van theoretische en praktische kennis op het gebied van risico management voor financiële instellingen.

 

Om de eindkwalificaties te halen zijn voor ieder semester leerdoelstellingen gedefinieerd. De leerdoelstellingen van de semesters zijn vertaald naar leerdoelstellingen voor ieder college. Voorafgaand aan het programma worden de studenten hier van op de hoogte gebracht.

Onderwerpen

Semester 1 en 3      Introductieweekend
Semester 1Fundamenten van risk management en financiële instellingen
Semester 2(Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
Semester 3Balansmanagement en financiële markten
Semester 4Menselijk handelen en event risk gedreven risk management
Semester 5Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma

 

Rens Dominicus, Market Risk Management Trading, ING Bank
     '
Ik ben begonnen aan deze opleiding met het doel een solide basis te creëren.
     Met mijn 25 jaar werkervaring heb ik in de praktijk van alles opgepikt en
     daarnaast nog korte cursussen gevolgd, maar dat zijn losse dingen.
     Door de overall-aanpak van deze opleiding, krijg je echt een geïntegreerd beeld.
     Daarnaast spreekt het volgen van colleges mij erg aan. Je leert dan toch meer dan
     bij zelfstudie.'