Introductieweekend

Tijdens een bruisend en interactief introductieweekend (voor jaar 1 én jaar 2) wordt kennisgemaakt met de medestudenten. Er is gekozen voor één locatie, zodat eerstejaars studenten ervaringen kunnen uitwisselen met de tweedejaars.

Tijdens de introductie wordt direct invulling gegeven aan het idee om anders te willen kijken naar risk management. Voor de eerstejaars gebeurt dit traditioneel met een indrukwekkende bijdrage van de KNRM. 
De tweedejaars starten met een introductiecollege ‘soft skills’ en een werkcollege over het scriptietraject. In een casuscollege wordt de kennis van het eerste jaar samengevat en getoetst.

 

Zie ook: 
Semester 1 Fundamenten van risk management en financiële instellingen
Semester 2 (Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
Semester 3 Balansmanagement en financiële markten 
Semester 4 Menselijk handelen en event risk gedreven risk management 
Semester 5 Scriptie