Toelatingseisen

  • Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Master of Science/doctoraal diploma van een geaccrediteerde universiteit.
  • Ze moeten aantoonbaar de volgende vakken met voldoende resultaat hebben afgesloten: micro- & macro-economie, statistiek, finance en investments. Voorbeelden van geaccepteerde standaardliteratuur zijn:

Finance and Investments (20 EC)
• Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers & Allen
• Investment Analysis and Portfolio Management, Reilly & Brown

Statistics (10 EC)
• Quantitative Methods for Investment Analysis, DeFusco, McLeavy, Pinto & Runkle

Economics
• Economics: Private and Public Choice, Gwartney, Stroup, Sobel & Macpherson

  • Geïnteresseerden met een Master of Science/doctoraal diploma en aantoonbare kennis van bovenstaande vakken zijn in principe zonder deficiënties toelaatbaar.
  • Indien aantoonbare kennis in één of meerdere genoemde vakken ontbreekt, maar deelnemer wel in bezit is van een Master of Science/doctoraal diploma, beoordeelt de programmaleiding of het niveau van de kennis en ervaring zodanig is, dat een succesvolle deelname verwacht mag worden. Deelnemer wordt dan in de meeste gevallen door de programmaleiding uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek kunnen aanvullende eisen worden gesteld voor toelating (toets in één van de deficiëntievakken).

Meer informatie over de selectieprocedure