Selectieprocedure

Het curatorium bepaalt - op voordracht van de toelatingscommisie - uiteindelijk de selectie van de kandidaten. Bij de selectie spelen de volgende criteria een belangrijke rol:

  • Aanwezige praktijkervaring
  • Functie die tijdens de opleiding wordt vervuld 
  • Studieprestaties in voorgaande opleidingen 
  • Samenstelling van de totale groep rekening houdend met opleiding, leeftijd, ervaring en functie
  • Tot de opleiding worden maximaal 30 studenten per cursusjaar toegelaten

 Voor de selectie geldt de volgende procedure:

  • Aanmelding d.m.v. het online inschrijfformulier of download de pdf-versie.
  • Cursuscoördinator stelt vast of aan de vooropleidingseisen is voldaan of dat er deficiënties bestaan.
  • Indien noodzakelijk een gesprek met de cursusleiding.
  • Vaststelling selectie door de selectiecommisie; eventuele nadere gesprekken met kandidaat. 
  • Beslissing curatorium - op voordracht van de toelatingscommisie - welke kandidaten tot het nieuwe cursusjaar worden toegelaten.