Wat komt aan bod?

Anders dan bij bestaande opleidingen komen naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing, ook andere disciplines, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag, ruim aan bod.
De praktische aanpak met onder andere cases en risk management games maakt dat de theorie meer gaat leven. De opgedane kennis is hierdoor direct toe te passen in de eigen organisatie.

Onderwerpen

  • De geschiedenis van risico en risk management door de eeuwen. Wat kunnen we leren van systematische, “recidiverende” fouten gedurende economische cycli en hoe kunnen we die actief voorkomen in de toekomst?
  • Verschillende dimensies van onzekerheid en de vertaling van deze onzekerheden in potentiële risicobronnen, zoals markt- en kredietrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico en compliance risico.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve methoden van risicometing en risk management, variërend van Stress Testing, gebaseerd op instabiliteitstheorieën en VaR, tot Enterprise Risk Management.
  • De werking van financiële instellingen als banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, hun producten en de financiële markten waarop ze opereren.
  • Financiële kaders en gedragsrichtlijnen die door toezichthouders worden gebruikt om financiële markten te reguleren en de risico’s te beheersen, zoals Basel en Solvency.
  • Cognitieve psychologie, de relatie met menselijke keuzes onder onzekerheid en het hierop toe te passen risk management.
  • Aanleren van vaardigheden om op een academisch verantwoorde manier onderzoek te doen, beter met interne weerstand om te gaan en tot betere methoden van risicometing en risk management te komen.

Bovendien verschaft deelname aan de opleiding toegang tot een uitgebreid netwerk en biedt de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de actuele theoretische en praktische stand van zaken op het gebied van risk management.

Lars Wouters, Risk Officer de Goudse:
     ‘Voordat ik aan de opleiding begon, heb ik verschillende opleidingen met elkaar vergeleken.
     De voorlichtingsavond aan de VU heeft me overtuigd. Het karakter (praktisch, en niet te
     kwantitatief) en de studiebelasting sprak me erg aan. En dit blijkt in de praktijk ook te
     kloppen. De collegestof is interessant en afwisselend, en wordt op een boeiende wijze
     gepresenteerd door interessante sprekers. Dat maakt dat je tijdens een college soms
     op het puntje van je stoel zit.’

Voor meer informatie, zie ook programma