Beroepsorganisaties

Het vak van corporate treasurer wordt inmiddels al heel wat jaren in de praktijk uitgeoefend. Internationaal gezien heeft een professionalisering plaatsgevonden, die zich onder meer uitte in de oprichting van beroepsorganisaties en het geleidelijk ontwikkelen van doelgerichte trainingprogramma's. De Association of Corporate Treasurers (ACT) in Groot Brittannië heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie vervuld.

De Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) is de Nederlandse vereniging van corporate treasurers. De DACT bevordert de ontwikkeling van het vakgebied Treasury in Nederland. Om dit doel te bereiken, organiseert de vereniging tal van activiteiten op het gebied van opleiding, kennis- en informatieuitwisseling en publiciteit. De DACT is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de postgraduate opleiding Treasury Management.