Inschrijvingen en kosten

Inschrijving
Inschrijving geschiedt door inzending van het inschrijfformulier vergezeld van 1 pasfoto, kopie van paspoort en kopieën van relevante diploma's en cijferlijsten. Wij verzoeken u om alle inschrijvingsbescheiden per mail op te sturen via pgo.treasury@vu.nl
Het aantal beschikbare cursusplaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Download inschrijfformulier (size 10.5 Kb)

Kosten
Voor kandidaten die de opleiding aanvangen in augustus 2017 bedraagt het collegegeld per collegejaar € 10.950,-.
De kosten voor deelname aan het ACT examen International Cash Management in het eerste collegejaar bedragen £ 950,- (GBP).

De eventuele extra kosten voor kandidaten die één of meer deficiëntietentamens dienen af te leggen, bedragen € 300,- per tentamen.

Het collegegeld is een vergoeding voor:

  • het bijwonen van de colleges en de workshops;
  • een bibliotheekkaart van de VU;
  • verblijfskosten indien de opleiding een blok van twee dagen op een locatie buiten de VU organiseert;
  • koffie, thee en eenvoudige maaltijden op gewone cursusdagen;
  • het afleggen van een tentamen en het direct daarop volgende hertentamen voor ieder gevolgd programmaonderdeel.

Verplichte literatuur
Niet inbegrepen bij het collegegeld zijn de kosten voor verplichte boeken (ongeveer € 850,-). Alle in de verschillende modules verplicht gestelde boeken zijn in principe vanaf de aanvang van de desbetreffende module voorradig in de VU-boekhandel in het hoofdgebouw van de VU (Boelelaan 1105). De VU boekhandel is op doordeweekse dagen geopend tot 19.00 uur.