Docenten

De feitelijke opzet van de cursus geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de programmadirectie. Voor ieder cursusonderdeel wordt een coördinator aangewezen die veelal ook de docent voor het betreffende onderdeel is. Het is echter denkbaar dat een aantal dagdelen door een andere deskundige of een gastspreker uit de praktijk gegeven wordt. De coördinatoren zijn echter de contactpersoon voor zowel de studenten als de programmadirectie.

Docenten

In het studiejaar 2016-2017 treden onder meer de volgende docenten op:

 • A. Birts
 • mr. A. Brink - van der Meer
 • dr. S.A. Borovkova
 • drs. H. Buysse
 • mr. H. A. Brasz
 • prof. dr. E. Clark
 • prof. dr. H. Ebbers
 • drs. E. Goemans - Verkleij
 • ir. S. de Groes
 • prof.mr. J.B. Huizink
 • prof. dr. M. van der Nat
 • dr. ir. H. Rijken
 • dr. J. M. Sneek
 • drs. S. van Tol
 • drs. K.J. de Vries
 • drs. E. de With