Organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van prof. dr. ir. H.A. Rijken als voorzitter van de programmadirectie en drs. G.R. Dekker. De programmadirectie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma, de werving en begeleiding van docenten, en initieert en onderhoudt contacten met zowel de academische wereld als professionele organisaties op het gebied van Treasury Management. Zij vormt ook het aanspreekpunt voor deelnemende studenten en is eindverantwoordelijk voor de praktische gang van zaken.

N.M. Lijs is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken.

Curatorium
De programmadirectie legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan een door het faculteitsbestuur ingesteld curatorium dat geldt als toezichthoudend orgaan van de opleiding. De leden van het curatorium zijn:

  • Dhr. A.A. Salverda, (voorzitter)
  • Mw. drs. J. Nonkes RT
  • Dhr. dr. J. Sijbrand, De Nederlandsche Bank
  • Dhr. drs. J.W. Visser RT, Blokker Holding