Profiel

Voor wie is de opleiding bestemd
De opleiding is primair bestemd voor diegenen die werkzaam zijn op de corporate treasury van grotere - niet financiële - bedrijven en instellingen. De opleiding is echter uitdrukkelijk ook bedoeld voor financiële professionals die willen doorgroeien naar functies op het gebied van het financieel management.  De opleiding staat open voor deelnemers met een voltooide academische opleiding (op drs / master niveau) op het gebied van (bedrijfs-)economie of een ander voor het treasury vak relevant gebied.
In het laatste geval kan het noodzakelijk zijn enkele deficiency tentamens af te leggen. De studenten dienen te beschikken over ervaring binnen de treasury van een grote organisatie of andere relevante werkervaring.
In uitzonderingsgevallen worden deelnemers toegelaten die niet op een treasury werkzaam zijn maar andere relevante ervaring hebben. Ditzelfde geldt voor deelnemers die een relevant bachelor of HBO diploma hebben. Mogelijk dienen dan enkele deficiëntietentamens afgelegd te worden.

Doelstelling en uitgangspunten van de opleiding
Het primaire doel van de opleiding is het bijbrengen van kennis en vaardigheden om als (corporate) treasurer te kunnen functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een corporate treasurer in staat moet zijn om op drie niveaus te kunnen opereren:

  • als professional die zelfstandig rechtstreeks transacties op de financiële markten aangaat en zonodig in teamverband meer geavanceerde financiële constructies creëert;
  • als manager van een gespecialiseerde treasury afdeling;
  • als adviseur en gesprekspartner van het topmanagement.

De hierbij beoogde bedrijfsomgeving wordt in eerste instantie gevormd door grote niet-financiële bedrijven en instellingen ('corporates'), die in belangrijke mate op de internationale financiële markten opereren. De opleiding is echter zodanig opgezet dat zij ook aansluit bij andere bedrijfssituaties waarin volume en aard van de financiële operaties een volwaardige professionele treasury noodzakelijk maken, zoals bijvoorbeeld de treasury van een grote elektriciteitsproducent of een grote gemeente. Daarnaast beoogt de opleiding de nodige vaardigheden bij te brengen om het vakgebied verder te kunnen ontwikkelen; het bijdragen hieraan vereist vergelijkbare vaardigheden als die nodig zijn voor het inslaan van nieuwe wegen binnen een bedrijfssituatie.

Loopbaanperspectief
De opleiding gaat ervan uit dat afgestudeerden voldoende kennis dienen te hebben opgedaan om na de nodige praktijkervaring ook te kunnen doorgroeien naar functies op het gebied van het financieel management (CFO, financieel directeur, etc). Het programma houdt hier uitdrukkelijk rekening mee. Zo is de nodige tijd ingeruimd voor onderwerpen als risk management, interne controle, verslaglegging en corporate governance.

Internationale maatstaven
De opleiding streeft ernaar te voldoen aan internationale maatstaven. Bij het ontwerp van de opleiding is er in het bijzonder vanuit gegaan dat - afgezien van lokale accenten, bijvoorbeeld in de juridische modules - de inhoud in hoofdlijnen minimaal gelijk moet zijn aan die van de Engelse ACT opleiding (membership course). Op verschillende gebieden gaat de opleiding zelfs verder. Bepaalde onderdelen van de ACT examenstof worden immers reeds binnen de normale doctoraalprogramma's behandeld en derhalve als bekend verondersteld.

Inmiddels is de opleiding goedgekeurd door de IGTA, zijnde de International Group of Treasury Associations. De opleiding heeft hiermee de status van "IGTA approved program".

Studenten die bijzonder in cash management zijn geinteresseerd kunnen facultatief het internationale ACT cash management certificaat halen.