2e semester

Financiering en Financieel Management

Kernvakken
Financial Statement analysis
Corporate Finance en Valuation 1 en 2
Fusies, Acquisities & Herstructurering van Ondernemingen
Financieel Management  Pensioenfondsen

Ondersteunende vakken
Interne Controle
Fiscaal Recht


Keuzevakken

Beheer Aandelen Portefeuilles
Behavioural Finance