3e semester

Risk Management

Kernvakken
Derivaten
Financial Risk Management
Enterprise Risk management en COSO Model
International Finance

Ondersteunende vakken
Controllership I – introduction
Financieel Recht 1

Keuzevakken
Macro economie en financiële markten 1 & 2
Compliance, regelgeving en marktmisbruik
Portefeuille theorie en assetallocatie