4e semester

Organisatie, governance en control

Kernvakken
Treasury Organisatie
Corporate governance en Investor Relations
Seminar

Ondersteunende vakken
Financieel Recht 2
Accounting Information systems
Controllership II – Change management 


Keuzevakken

International Cash management
Beheer Aandelen Portefeuilles
Behavioural Finance

Scriptie