Programma

De opleiding duurt in totaal twee jaar, onderverdeeld in vier semesters.
Een studiejaar loopt van eind augustus tot en met eind juni. De colleges worden in beginsel één dag per week gegeven (op donderdagmiddag en -avond) in de speciaal voor de postgraduate opleidingen ontworpen Agorazalen in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Daarnaast worden incidenteel bijeenkomsten van twee dagen georganiseerd in een representatief conferentieoord. De meeste cursusmodules hebben een omvang van vijf of zes dagdelen. Ook worden incidenteel workshops gehouden van één of twee dagdelen.

Tentamens
De gehele opleiding bestaat uit ca zeventien cursusmodules, een afstudeerscriptie en een aantal workshops. Iedere module wordt afgesloten met een eindbeoordeling die in beginsel gebaseerd is op het eindtentamen van de desbetreffende module. De mogelijkheid bestaat dat de beoordeling voor een bepaald onderdeel gedeeltelijk tot stand komt op basis van prestaties die gedurende de cursusmodule geleverd worden, zoals groepsopdrachten, individuele papers of presentaties. In incidentele gevallen kan de beoordeling van een module op basis van bijvoorbeeld een afsluitend werkstuk tot stand komen. Indien een student voor een cursusmodule geen voldoende eindbeoordeling gehaald heeft, of indien men niet in de gelegenheid is geweest tentamen(s) af te leggen, kan deelgenomen worden aan een hertentamen. Dit wordt in beginsel afgenomen aan het begin van het eerstvolgende semester.

Scriptie
De scriptie dient te worden voltooid in de loop van het vierde semester. De student overlegt vooraf de keuze van het onderwerp met de programmadirectie, die ook een begeleider toewijst. De bedoeling is dat de student een onderzoek uitvoert dat relevant is voor de corporate treasury en voldoet aan de academische maatstaven en aangemoedigd wordt onderzoek te doen dat aansluit op de eigen praktijk situatie van de student.
De student dient de resultaten van de scriptie te presenteren en te verdedigen ten overstaan van medecursisten.

Workshops
Voor de workshops van de opleiding worden geen tentamens afgenomen. Hiervoor geldt wel een aanwezigheids- en participatieverplichting.

Diploma
Het einddiploma wordt toegekend indien een student voor alle tentamens en de scriptie een voldoende eindbeoordeling heeft verkregen. De examenregels zijn nader uitgewerkt in het reglement van de opleiding.