De Verandermanagement opleidingen maken deel uit van de Postgraduate School van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit (PGS).

Opleidingsmanagement

Het kernteam van de opleidingen bestaan uit Prof. dr.mr. Steven ten Have (opleidingsdirecteur), en Prof. Dr. Wouter ten Have (programmanager) en Prof. dr. Manon Ruijters.  

Opleidingsdirecteur Steven ten Have is afgestudeerd als jurist (mr.)  en psycholoog (drs.) aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft een doctoraal bedrijfskunde (MSc) behaald aan de Universiteit Nyenrode. In 2002 is hij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Twente op een onderzoek naar verandermanagement bij grote, complexe ondernemingen.  Sinds 2004 is hij als hoogleraar Strategie en Verandering verbonden aan de Vrije Universiteit. Behalve opleidingsdirecteur is hij ook docent en supervisor binnen de opleidingen Verandermanagement en begeleid hij diverse PhD studenten.

Daarnaast is hij (kern)docent bij de opleidingen Management Consultant en Compliance en Integriteit Management van de Postgraduate School. Tevens is hij als hoogleraar actief op Nyenrode in verschillende executive education programs. Sinds 2011 is hij chairman van de 'Foundation Center for Evidence Based Management', een omvangrijk international initiatief waarbinnen gerenomeerde internationale wetenschappers, universiteiten en bedrijven hun krachten bundelen.

Als adviseur adviseert hij grote en middelgrote ondernemeningen en instellingen over verandermanagement,  strategie, structuurwijzigingen, management control, governance en leiderschap. Dit doet hij sinds 2004 als oprichter en partner bij Ten Have Change Management. Daarvoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij Berenschot. 
Als toezichthouder is Steven onder andere voorzitter Raad van Commissarissen SIG (sinds juni 2014), lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO (sinds 2009) en lid van het bestuur van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) (sinds 2002).

Sinds 2015 is hij lid van de Onderwijsraad, met als aandachtspunt relatie onderwijs-bedrijfsleven en implementatie van innovaties in het onderwijs. 

Steven is auteur en coauteur van een groot aantal publicaties (zowel boeken als artikelen in vaktijdschriften en internationale journals) op het gebied van (verandermanagement)management en organisatie.

Programmamanager Wouter ten Have studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is in 2011 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over het verschil tussen organisaties die wel en organisaties die niet systematisch besturen (in control zijn). Sinds 2004 is hij als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit. Behalve programmanager is hij docent en supervisor binnen de opleiding. Daarnaast geeft hij oa college bij de opleiding Management Consultant van de Postgraduate School en aan het MBA Healtcare of Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam).

Sinds 2004 combineert hij ondernemen, managen en adviseren bij het mede door hem opgerichte TEN HAVE Change Management. Wouter heeft door zijn werkzaamheden in de afgelopen 20 jaar een brede ervaring opgebouwd als organisatieadviseur, manager, directeur en ondernemer. Als organisatieadviseur adviseert hij vooral aan directies en raden van bestuur van profit- en non-profitorganisaties over strategie, organisatieverandering en organisatieontwerp en -besturing.

Sinds 2015 is Wouter lid van Raad van Toezicht van CITO BV.     

Prof. dr. Manon Ruijters

   
Curatorium
Het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld:

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, MBA, voorzitter curatorium: Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra is een bestuurder met een achtergrond als professional en direct leidinggevende in de gezondheidszorg. Zij was tot 1 juli 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ inGeest en bestuurslid van GGZ Nederland en sinds 2013 lid Raad van Bestuur Cordaan. Door een combinatie van opleidingen met ruime praktijkervaring voorzien van een uitstekende basis op het gebied van bedrijfskundige, veranderkundige en bestuurlijke vraagstukken. 

Daarnaast is Joke Commissaris bij Achmea, commissaris bij Trimbos Instritiuut en bestuurslid NVZD (Nederlands Vereniging voor bestuurders in de zorg) 

Prof dr. Theo Doreleijers is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc en opleider van kinder- en jeugdpsychiaters aan de Bascule te Amsterdam. Hij bezet tevens de bijzondere leerstoel forensische psychiatrie aan de Rechten Faculteit in Leiden. Hij trad bij 17 onderzoeksprojecten op als promotor; diverse projecten zijn onderweg (promoties gepland tussen heden en 2015).
Doreleijers is president van EFCAP, de Europese Vereniging van Forensisch Jeugdpsychiaters en psychologen. Hij is lid van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, de onafhankelijke adviesraad voor de minister van Veiligheid en Justitie. Hij is voorzitter/lid van verscheidene wetenschappelijke begeleidingscommissies, opleidingscommissies en hoofdredacteur van het Leerboek Psychiatrie Kinderen en Adolescenten (Uitgeverij De Tijdstroom).
In 2010 werd hem de VU University Societal Impact Award toegekend; sinds 1998 valt hij elk jaar in de onderwijsprijzen van de geneeskunde faculteit die hem dit jaar genomineerd heeft voor de universitaire onderwijsprijs.

Pieter de Kroon is voormalig bestuursvoorzitter van Vanboeijen in Assen, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Hij rondde in september 2008 de studie Coaching and Consulting for Change af aan Insead, Fontainebleau. Zijn thesis over good governance, fusie en ego's werd 'cum laude' bekroond.

Pim Mol is sinds 1 januari 2014 Directeur Corporate Affairs bij de Rabobank. Zijn belangrijkste opdracht is het belang van reputatiemanagement goed binnen de bank te positioneren. Pim werkte daarvoor ruim 5 jaar bij de Rabobank als directeur Private Banking. Daarvoor heeft hij 21 jaar bij Fortis MeesPierson gewerkt. Hij is loyaal en de overstap naar de Rabobank was geen gemakkelijke keuze. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Rabobank en zijn eigen ambities daarin zijn redenen geweest voor zijn overstap. Bij Rabobank is hij verantwoordelijk voor Private Banking. Tevens is hij voorzitter van de RvC Schretlen en is hij lid van de RvC van bank Sarasin. In zijn laatste functie bij MeesPierson was hij als lid Global Private Banking Board verantwoordelijk voor alle producten en diensten wereldwijd.
Hier heeft Pim ook veel gedaan op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Pim bekleedt diverse nevenfuncties in de wereld van cultuur en maatschappelijke betrokkenheid. Zo heeft hij zo’n 10 jaren geleden de Comenius Leergang voltooid. Hier heeft hij kennis gemaakt met zeven universiteiten in Europa.

Nevenfuncties:
• Lid bestuur Federatie Financieel Planners
• Penningmeester De Publieke Zaak
• Penningmeester VUMC Gastenverblijven
• Voorzitter Alumni Comenius Genootschap
• Bestuurslid De Nederlandse Bachvereniging Vrienden Bachfonds
• Voorzitter RvC Schretlen & Co. NV
• Lid Board of Directors Sarasin
• Lid bestuur Cultuurbank Rabobank
• Curatorium Verandermanagement VU

Steve Sichtman MBA MPC is managing partner van Blue Carpet. Steve is voormalig partner en vennoot van Boer & Croon, waarbinnen hij aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van Boer & Croon InterMaat. Hier vervulde hij eveneens de rol van managing partner. Voor zijn aantreden bij InterMaat was Steve financieel directeur bij VDS International. Met een financieel, technische en bedrijfskundige achtergrond aangevuld met een postdoctorale graad in psychodynamica, was hij vooral actief in de sectoren Energy & Utilities, Zakelijke Diensten en Media. Steve heeft diverse publicaties gedaan op het gebied van verandermanagement en is sinds 2003 initiator van het Nationaal Onderzoek Verandermanagement. Daarnaast is hij auteur van het boek ‘Blue Chip Manager’. Naast diverse adviseurschappen is Steve lid raad van toezicht Amref Flying Doctors, voorzitter van de Financieringscommissie Amsterdam-ZO (microkrediet), voorzitter raad van advies Young.

Examencommissie 
De examencommissie is belast met de organisatie van en beslissingen met betrekking tot de examens en het onderwijsprogramma van de opleiding voor zover dat verband houdt met examenonderdelen.

  • Dr. M. Flikkema (vz) 
  • Dr. H. Kröber 
  • E. Barends CMCM 
  • Drs. J.P.B. Huberts 
  • Drs. A. Vijfhuize RC, CMCM, CFM 

Docenten
De opleiding werkt samen met een groot aantal gekwalificeerde docenten. Het merendeel daarvan is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit of een andere (internationale) universiteit. Voor het onderdeel Evidence Based Management werken wij samen met het Centre of Evidence Based Management, dat inhoudelijk mede is voorgekomen uit de opleiding (cebma).