parttime Master of Science Verandermanagement

Kosten en betalingsvoorwaarden

Collegegeld 
Het collegegeld voor de parttime Master of Science bedraagt €29.500,- De collegegelden zijn inclusief alle literatuur, exclusief verblijfs- en accommodatiekosten.
Het collegegeld wordt gefactureerd in 3 termijnen.

Kandidaten die doorstromen vanuit de Basisopleiding Verandermanagement ontvangen een korting van 10% op het collegegeld.

Accommodatie en verblijfskosten 
Deze kosten bedragen ca. € 5.750,- voor de gehele opleiding. Bij meerdaagse blokken is dit inclusief overnachtingen en diners (uiteraard is eventueel ook een arrangement zonder overnachting e/o diner mogelijk).
Deze kosten worden apart door de betreffende conferentiecentra gefactureerd. Uitzondering zijn de verblijf- en accommodatiekosten op de VU. Deze worden door de opleiding in rekening gebracht.

Kosten premaster

Onderdeel Methoden en Technieken en pre-paper: €1000 (inclusief literatuur, begeleiding, examens en locatiekosten)

Onderdeel discipline vakken - Strategie, Organisatie en Gedrag: €250 per onderdeel (inclusief literatuur en examens)

 

Betalings en annuleringsvoorwaarden 
Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
• Annulering van de inschrijving vóór aanvang van de opleiding, geeft recht op restitutie van de reeds betaalde termijnen aan collegegeld, minus een bedrag van €500 voor administratieve en organisatorische kosten.
• Wie na aanvang van de opleiding wil annuleren is het volledige collegegeld deel I t/m III á €24.000 verschuldigd. De opleiding zal op moment dat de schriftelijke annulering is ontvangen de resterende termijnen in rekening brengen.
• Annulering deel IV is alleen mogelijk voor aanvang van deel IV. Daarna is het gehele collegegeld deel IV á €5.500 verschuldigd.

Annuleren van accommodatie en verblijf dient te gebeuren conform voorwaarden accommodatie.