parttime Master of Science Verandermanagement

Programma

De parttime Master of Science Verandermanagement start één keer per jaar, de eerstvolgende keer op 25 in september 2017.

Vanaf de start bedraagt de nominale opleidingsduur van de parttime Master of Science Verandermanagement 24 maanden met een aantal studiepunten van 60 EC.
De opleiding is opgebouwd uit zes modules:

Module 1 - Strategie & Verandering

Module 2 - Organisatie & Verandering

Module 3 - Gedrag, Leiderschap & Verandering

Module 4 - Interventiekunde

Module 5 - Practicum

Module 6 - Masterthesis

Module 1 tm 4 vormen samen het Advanced Change Management programma. Module 1 tm 3 behandelen de wetenschappelijk grondslagen: de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines, individueel en in samenhang. De theoretische kennis wordt verdiept en toegepast met behulp van diverse cases en andere opdrachten. Module 4, Interventiekunde, is gericht op enerzijds het kunnen uitvoeren van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en anderzijds op het zelfstandig kunnen functioneren en interveniëren als practitioner in situatie van verandering.

Practicum is de module waarbij de verworven kennis en inzichten worden toegepast in een praktijkopdracht. Hiertoe wordt een externe opdracht verworven en een veranderplan geschreven. Het opdrachtproces wordt ondersteund door begeleiding door een hoogleraar (supervisie) en onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis (intervisie). Daarnaast worden relevante, gemeenschappelijke thema’s en vraagstukken besproken in een aantal praktijk- en expertsessies. Voor deze sessies worden externe deskundigen, mensen uit de praktijk, als gastdocent of gastspreker uitgenodigd voor kennisoverdracht en dialoog.

Module 6 is gewijd aan de Masterthesis en dit deel wordt ingeleid met het schrijven van een onderzoeksplan en het uitvoeren van een systematic review. Daarna wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de masterthesis en wordt de thesis geschreven. Tijdens dit proces is het mogelijk om deel te nemen aan de cursus academisch schrijven van het Taalcentrum VU. 

Het is ook mogelijk om alleen het Advanced Change Management programma (M1 tm M4) te volgen.

Van de in totaal zestig EC-punten bestaat ongeveer 30 procent uit directe contacturen en 70 procent uit zelfstudie en zelfstandig werken aan opdrachten. Hte programma dat start op 25 september as is beschikbaar bij het opleidingssecretariaat.