Bindend Studieadvies (BSA)

Het BSA betekent dat alle bachelorstudenten in het eerste jaar van hun opleiding vier maal een advies krijgen hoe ze ervoor staan. Het vierde advies aan het eind van het eerste jaar heeft een bindend karakter. Je moet in het eerste jaar een bepaald aantal studiepunten halen. Dit aantal verschilt per opleiding. Lukt het je niet om het minimum aantal punten in het eerste jaar te behalen dan mag je deze studie aan de VU niet voortzetten.