Academic and Examination Regulations, rules and guidelines / OER'en, regels en richtlijnen

Current regulations

Regulations of prior academic years

Academic and Examination Regulations /Onderwijs- en examenreglement (OER) 2017-2018

Rules and guidelines on examinations / Regels en richtlijnen voor tentamens


Academic and Examination Regulations /Onderwijs- en examenreglement (OER) 2016-2017 

Rules and guidelines on examinations /Regels en richtlijnen voor tentamens