Studieadvies

Studieadviseur


Bij de School of Business and Economics werken een aantal studieadviseurs. Wat kan de studieadviseur voor jou doen?

Vragen beantwoorden over:
het studieprogramma, twijfel bij je studiekeuze, studievaardigheden, tentamens, studieplanning, vooropleidingen, instroomregelingen, examenregelingen, aansluiting met de arbeidsmarkt, scriptie en diverse overige studiegerelateerde vragen.

Hulp verlenen bij problemen...
met docenten, bij ziekte of andere persoonlijke omstandigheden waardoor je niet in staat bent om lekker te studeren. Indien nodig, kan de studieadviseur je verder verwijzen naar de juiste persoon of instantie voor verdere hulp.

Studievoortgang in de gaten houden
De studieadviseurs houden ook de individuele studievoortgang van studenten in het oog. Als de studieresultaten daar aanleiding toe geven, kun je worden uitgenodigd voor een gesprek.

Contact
Neem tijdig contact op met een studieadviseur wanneer je denkt dat dit nodig is; een gesprek kan mogelijk een (forse) studieachterstand voorkomen. Zie de contactgegevens op VUnet.

Studieadviseurs voor alle voltijdopleidingen SBE:
Stéphanie Catz MSc
Mascha Heemskerk MSc
Drs. Marloes Theuns