Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, IBA en Econometrie & Operationele Research

Zoek de verschillen

Veel scholieren vinden het verschil tussen opleidingen als Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, International Business Administration (IBA) en Econometrie & Operationele Research (OR) niet altijd even duidelijk. Het is dan ook moeilijk kiezen tussen de vier. Dat is ook niet zo gek, want één element speelt een belangrijke basis bij alle vier de opleidingen: economie.

Elke opleiding geeft weer een geheel eigen invulling aan het vak economie. Zo benadert Econometrie & OR het vak economie op een heel wiskundige manier. Door middel van wiskundige modellen worden economische problemen geanalyseerd en eventuele oplossingen getoetst.

Bij de opleiding Bedrijfskunde speelt wiskunde een veel kleinere rol. Bij deze opleiding is het vak economie, naast sociale wetenschappen, informatie- en communicatietechnologie en algemene bedrijfskunde één van de pijlers van de opleiding. Bedrijfskunde aan de VU richt zich op processen binnen organisaties en onderzoekt onder andere hoe mensen hierbinnen functioneren en reageren op veranderingen.

Met een International Business Administration (IBA) diploma heb je vergelijkbare perspectieven als een bedrijfskundige, maar met meer internationale mogelijkheden.

De opleiding Economie ligt tussen Econometrie & OR en Bedrijfskunde in. Deze opleiding is wiskundiger dan Bedrijfskunde, maar Economie is niet zo wiskundig als Econometrie & OR. Economie is breed: je bestudeert niet alleen de economie van een land, maar ook hoe ondernemingen georganiseerd zijn en hoe fusies en overnames plaatsvinden.

Showcase Schiphol Group
We kunnen ons heel goed voorstellen dat het toch moeilijk blijft om het verschil tussen onze opleidingen te zien en om een keuze te maken die bij jou past, het is uiteindelijk een belangrijke keuze voor je toekomst. Misschien dat een voorbeeld een en ander voor je kan verduidelijken. Daarom zullen we met behulp van een voorbeeld over Schiphol uitleggen waar je als afgestudeerd Econoom, Econometrist, (Internationaal) Bedrijfskundige zoal terecht kunt komen. Dit zijn natuurlijk niet de enige mogelijkheden die je met deze studies hebt, maar door deze voorbeelden krijg je wel een indruk van waar elke opleiding zich voornamelijk op concentreert.

Schiphol

Klik hier voor de showcase Schiphol Group.