Gerrit Zalm, alumnus Economie

Economie: echt romantisch
Ik ben gaan studeren met het idee Bedrijfseconomie te gaan doen, maar de colleges “macro” waren zo ISLM modelfascinerend, dat ik dacht verdorie, algemene economie is echt romantisch. Ook met die ISLMmodellen1ISLM* modellen en hoe dat dan allemaal klopte, dat was een soort magie voor mij. In tegenstelling tot Bedrijfseconomie waar vaak sprake was van een vast voorgeschreven rekenpatroon, had je bij Economie hele debatten over hoe dat nou werkt.
 
* Grafische weergave van het IS/LM-model, door Sir John Hicks en Alvin Hansen ontwikkeld in 1937. Dit model wordt gebruikt om een deel van de macro-economische theorie van Keynes samen te vatten.

Cum laude
De eerste twee jaar heb ik voornamelijk gestudeerd, toen dacht ik nog dat het moeilijk was. Ik was namelijk de eerste die uit mijn familie ging studeren. Maar het ging eigenlijk heel goed. Ik heb cum laude mijn kandidaats gehaald in twee jaar. Dat was niet zo gebruikelijk, het was in de tijd dat je nog 8e en 9e jaars had. Ik ben op kamers gegaan op Uilenstede maar in het weekend ging ik naar huis, ik had daar een vriendinnetje. Tijdens mijn kandidaats ben ik ook nog mentor geweest van eerstejaars. Dat was niet alleen tijdens de introductieweek, ik gaf ook bijles in het vak Nationale Rekening. Het aardige is dat ik dat vak zelf nooit gevolgd had, want het bestond in mijn jaar nog niet.

Naast de studie: veel politiek!foto zalm-2groot
Op mijn 19e ben ik weer in Enkhuizen gaan wonen en ben ik getrouwd. Ik ben actief geworden bij de PvdA en in allerlei actiecomités; dekens voor Angola, medisch comité Nederland Vietnam en ik heb nog een demonstratie tegen het Griekse kolonelsbewind helpen organiseren. De overheid, de politiek, daar moest je wezen. Daar hadden we het heil van te verwachten. Het waren de jaren '70, de revolutionaire tijden in alle opzichten. Als je bij de PvdA zat, was je een erg gematigde student. De rest was allemaal Marxistisch-Leninistisch, en bestudeerde allerlei enge boeken. Als je een goede student was dan ging je algemene economie doen en bij de overheid werken. Die “bedrijfsboeren”, dat waren allemaal maar domoren. Je begrijpt dat ik er tegenwoordig iets anders tegenaan kijk. Al was het alleen maar omdat ik zo lang bij de overheid heb gezeten dat het begrip ‘Government Failure' mij inmiddels ook bekend is. Daarna werd ik afdelingsvoorzitter van de PvdA en in die rol heb ik ombudswerk in Enkhuizen opgezet. In de latere jaren heb ik dus veel naast mijn studie gedaan.

VU groepje
Ik heb nog steeds contact met vrienden uit mijn studietijd. Bijna niemand van de groep is uit mijn jaar. We hebben mensen in de groep van 60, maar ook van 45. Er waren een paar die met elkaar bij professor Knol studentassistent of wetenschappelijk medewerker waren geweest, en er zijn er bij die elkaar pas in Den Haag hebben leren kennen. We zijn met een groepje begonnen en later is dat uitgebreid. Er zijn er in de groep die samen gestudeerd hebben, maar ik kan me niet herinneren dat ik ook met iemand college heb gevolgd. We schijnen binnenkort 25 jaar te bestaan. Ik noem het altijd het VU groepje, maar anderen spreken over het Abraham Kuijper genootschap.