Waarom studeren aan SBE?

Persoonlijk en maatschappelijk betrokken
De opleidingen aan de economische faculteit zijn kleinschalig, waardoor we iedere student persoonlijke aandacht kunnen geven. Je wordt tijdens je studie begeleid door mentoren en studieadviseurs. Bovendien hebben maatschappelijke vraagstukken een centrale rol bij al onze opleidingen. Want door alleen rekening te houden met de financiële aspecten kom je niet ver.

Stimulerende omgeving
Aan de faculteit zijn hoogleraren en docenten verbonden, die vaak prominente functies in het bedrijfsleven vervullen of bekend staan om hoogstaand onderzoek. Hierdoor hebben we altijd de meest recente praktijk- en wetenschappelijke kennis in huis.

Werkwijze
Tijdens je opleiding krijg je eerst de theorie tijdens het hoorcollege behandeld. Vervolgens ga je actief met de theorie aan de slag in werkgroepen. Je doet dus niet alleen belangrijke kennis op, maar je leert ook essentiële vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Beste aansluiting tussen studie en baan
De opleidingen Economie en Bedrijfskunde aan de VU hebben de beste aansluiting tussen studie en baan vergeleken met dezelfde opleidingen aan andere universiteiten. Dat blijkt uit een onderzoek dat Elsevier hield onder afgestudeerden uit heel Nederland.

Studeren aan SBE
Wat kun je verwachten tijdens je studietijd? Een stimulerende omgeving, waarin je je zult ontwikkelen tot een kritische, analytische en maatschappelijk betrokken academicus.