Bijzondere leerstoelen

Bijzondere leerstoel 

In het onderstaande overzicht staan de bijzonder leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de School of Business and Economics.
 
Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. G. Schäfer
Gevestigd door
Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door
Stichting het Vrije Universiteitsfonds

-----------

Leerstoelhouder
vacant
Gevestigd door
Ministerie Economische Zaken
Gefinancierd door
Ministerie Economische Zaken

Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid

Leerstoelhouder
prof. dr. P.W.C. Koning
Gevestigd door
Stichting Instituut GAK
Gefinancierd door
Stichting Instituut GAK

Christelijk Sociaal Denken over Economie en Maatschappij

Leerstoelhouder
vacant
Gevestigd door
CNV en Slotemaker de Bruine Instituut
Gefinancierd door
CNV en Slotemaker de Bruine Instituut

Economische en Monetaire Politiek

Leerstoelhouder
prof. dr. W.W. Boonstra
Gevestigd door
Stichting Het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door
Sichting het Vrije Universiteitsfonds

Economische en monetaire politiek

Leerstoelhouder
prof. dr. W.W. Boonstra
Gevestigd door
Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door
Sichting het Vrije Universiteitsfonds

Environmental & Resource Economics

Leerstoelhouder
prof. dr. J.C.J.M. van den Bergh
Gevestigd door
Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door
Fonds Bijzondere Leerstoelen VU

Governance van (semi-)publieke organisaties

Leerstoelhouder
prof. dr. ir. R. Goodijk
Gevestigd door
Stichting VU Fonds
Gefinancierd door
GITP (adviesbureau)

Information Technology Management

Leerstoelhouder
prof. dr. M. van Vliet
Gevestigd door
Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door
Stichting het Vrije Universiteitsfonds

Project and Program Evaluation for International Development

Leerstoelhouder
vacant
Gevestigd door
Amsterdam Inst. for Int.. Development
Gefinancierd door
AIID

Ruimtelijke Analyse van Criminaliteit

Leerstoelhouder
prof. dr. W. Bernasco
Gevestigd door
Nederlands Studiecentrum NSCR
Gefinancierd door
Nederlands Studiecentrum NSCR
Laatste wijzigingen leerstoelen: Amsterdam, 08-02-2021