Beleidsmedewerker Onderzoek

De beleidsmedewerker onderzoek adviseert het faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het facultaire wetenschappelijke onderzoek. Ze begeleidt aio (assistent-in-opleiding) -procedures en spoort externe subsidiebronnen op. Daarnaast verzamelt en beheert ze de wetenschappelijke publicaties. Ze beschrijft verder de diverse onderzoeksprogramma's en -zwaartepunten en formuleert mede het beleid hierover. De beleidsmedewerker onderzoek werkt nauw samen met de portefeuillehouder onderzoek.

De beleidsmedewerker onderzoek is:

Drs. K.A.M. (Ina) Putter
Kamer 8A-68
Tel 020 -  598 6157