Over de School

De School of Business and Economics (SBE) staat voor innovatief en ambitieus onderwijs en onderzoek. SBE speelt met haar onderzoek en onderwijs actief in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De School biedt plaats aan ongeveer 4000 reguliere studenten, 1700 postgraduate studenten en 460 medewerkers. Het wetenschappelijk personeel bestaat uit hoogleraren, docenten, onderzoekers en aio’s en is ondergebracht bij de afdelingen. Het ondersteunend en beheerspersoneel is ondergebracht bij het faculteitsbureau. Aan het hoofd van de School staat het faculteitsbestuur.

Binnen de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam verwerven, behouden en verspreiden wij fundamentele kennis in de bedrijfskunde en economie die een betekenisvolle impact heeft op de economische, maatschappelijke en mondiale uitdagingen waarvoor onze hedendaagse wereld staat. Wij cultiveren een stimulerende en inclusieve omgeving voor ambitieuze mensen die de wereld en het leven en welzijn van anderen positief willen beïnvloeden. Wij geloven dat samenwerking, openheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid de enige weg voorwaarts zijn – voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de mensheid. Wij stimuleren onze studenten om volwassenen te worden die hun waarden en idealen helder voor ogen hebben, om mensen te worden die het verschil maken in de wereld, als wetenschappers, professionals en burgers. We geloven in wetenschap die een doel dient.

Jaarverslag

Lees het jaarverslag.