Studentenraad


FACULTAIRE STUDENTENRAAD SBE (FSR)

Bezoek onze website voor meer informatie: www.fsrfeweb.nl

Taken van de FSR
De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan voor studenten van de School of Business and Economics. De FSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau en heeft inspraak op het beleid van de faculteit. De FSR zet zich in voor de belangen van studenten en heeft de taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Gezamenlijke vergadering
Naast de wekelijkse algemene vergaderingen, vergadert de FSR met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (ODC), de vertegenwoordiging van de medewerkers van SBE. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering, die elke zes weken gehouden wordt, komen de belangrijkste besluiten en voorstellen van het Faculteitsbestuur aan de orde. De FSR en ODC kunnen hier commentaar op leveren. Over bepaalde stukken heeft de FSR instemmingsrecht. Dit betekent dat het Faculteitsbestuur dit besluit niet kan nemen, als de FSR hier niet mee instemt. Voor veel onderwerpen geldt dat de FSR adviesrecht heeft en gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Daarnaast kan de FSR ook zelf onderwerpen op de agenda van de Gezamenlijke Vergadering zetten.

Vragen, suggesties en klachten
De FSR neemt studentenklachten over onderwijs en andere zaken in behandeling. Veel van onze initiatieven komen voort uit vragen, suggesties of klachten van studenten. Het is voor de FSR belangrijk te weten tegen welke problemen studenten aanlopen. Voor vragen, suggesties en klachten zijn wij te bereiken via het klachtenformulier op deze website of op onze eigen website www.fsrfeweb.nl, en via een e-mail naar fsr.sbe@vu.nl. Als je een vraag hebt kan je ook een kijkje nemen bij de FAQs.