Commissies

Er zijn vele commissies binnen de School. Deze commissies adviseren het bestuur van de School en/of hebben eigen werkzaamheden en bevoegdheden. In veel commissies zit een aantal studentleden. In principe is elke student van een opleiding benoembaar in een commissie van die opleiding. Volgens de reglementen kent de School in ieder geval de volgende commissies:

Vergadering Programmacoördinatoren Onderzoek

Opleidingscommissies

Opleidingsmanagement Bachelor Bedrijfskunde       
Opleidingsmanagement Bachelor Economie en Bedrijfseconomie
Opleidingsmanagement Bachelor Econometrie en Data Science
Opleidingsmanagement Bachelor International Business Administration

Opleidingsdirecteur Master Accounting en Control
Opleidingsdirecteur Master Business Administration
Opleidingsdirecteur Master Economics
Opleidingsdirecteur Master Econometrie en Data Science
Opleidingsdirecteur Master Entrepreneurship
Opleidingsdirecteur Master Finance
Opleidingsdirecteur Master Marketing
Opleidingsdirecteur Master Spatial, Transport and Environmental Economics

Examencommissies
Wetenschapscommissie
Bibliotheekcommissie
Benoemingsadviescommissie       

Vergadering Programmacoördinatoren Onderzoek

Het bestuur van de School benoemt voor elke onderzoeksgroep binnen de School een programmacoördinator onderzoek. De Vergadering van Programmacoördinatoren Onderzoek adviseert het bestuur van de School over het vast te stellen onderzoeksprogramma van de School en beoordeelt de wijze van uitvoering van het onderzoeksprogramma. De portefeuillehouder onderzoek is voorzitter van deze vergadering.
Prof. dr. A. Lucas (voorzitter)
Prof. dr. K.A.M. Putter (secretaris)
Prof. dr. E.T. Verhoef 
Prof. dr. T. Elfring
Prof. dr. R.T. Frambach
Prof. dr. T.L.C.M. Groot
Prof. dr. M.H. Huysman
Prof. dr. P.G.W. Jansen
Prof. dr. S.J. Koopman
Prof. dr. ir. G. van der Laan
Prof. dr. M. Lindeboom
Prof. dr. A. Menkveld
Prof. dr. C.T.M. Elbers
Prof. dr. L. Stougie

Opleidingscommissies

De Opleidingscommissies geven advies over allerlei zaken die betrekking hebben op het onderwijs aangaande deze opleiding, waaronder de Onderwijs en Examen Regeling (OER). Voor iedere opleiding is een opleidingscommissie ingesteld. Op VUnet staat de samenstelling van elke Opleidingscommissie.

Opleidingsmanagement Bacheloropleidingen

 

Bedrijfskunde

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. ir. Sander de Leeuw
Opleidingscoördinator: Dr. Marc Bahlmann

Economie en Bedrijfseconomie

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Henri de Groot
Opleidingscoördinator: dr. Marc Schauten

Econometrie en Data Science

Opleidingsdirecteur: dr. Eric Beutner
Opleidingscoördinator: dr. Julia Schaumburg, dr. ir. René Sitters

International Business Administration

Opleidingsdirecteur: dr. Brian Tjemkes
Opleidingscoördinator: dr. Amanda Porter

Opleidingsdirecteuren Masteropleidingen

De opleidingsdirecteuren zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de opleiding en vormen als zodanig het opleidingsmanagement.

MSc Business Administration

Opleidingsdirecteur: dr. Jos Akkermans

Specialisatiecoördinatoren
MC – dr. Onno Bouwmeester
TSCM –dr. Markus Leitner
FM – dr. Marc Schauten
DBI – prof. dr. Bart van den Hoof
HRM - dr. Jos Akkermans
SO – dr. Christopher Wickert
IM - dr. Oli Mihalache
LCM - dr. Omar Solinger

MSc Accounting & Control

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Kees Camfferman RA
Opleidingscoördinator: Dr. Elke Wiersma

MSc Economics

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Bas van der Klaauw

MSc Econometrics and Operations Research

Opleidingsdirecteur: dr. Eric Beutner
Opleidingscoördinator: dr. Julia Schaumburg, dr. ir. René Sitters

MSc Entrepreneurship

Opleidingsdirecteur: prof. dr. Enno Masurel

MSc Finance

Opleidingsdirecteur: Dr. Remco Zwinkels
Opleidingscoördinator: Dr. Svetlana Borovkova

MSc Marketing

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Jaap Boter

MSc Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Jos van Ommeren

Examencommissies

De examencommissie is verantwoordelijk voor de naleving van de regels in de Onderwijs- en examenregeling, in het bijzonder de samenstelling van examenprogramma's en de bepalingen ten aanzien van tentamens en examens. Daarnaast stelt ze regels vast voor de goede gang van zaken met betrekking tot tentamens en examens. Voorts stelt de examencommissie examinatoren aan voor het afnemen van tentamens en examens. De examencommissie kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven voor de beoordeling van de getentamineerde en voor de vaststelling van de tentamenuitslag.

Examencommissie SBE 
Dr. J.K. Verduijn (voorzitter)
Prof. dr. J. Rouwendal (vice-voorzitter)
Dr. A. Estevez Fernandez
Prof. dr. H. van Herk
Dr. H.S. Heusinkveld
Drs. T. Lampe (extern lid)
Prof. dr. J.L. Wielhouwer

Ambtelijk secretarissen:
Mr. drs. J.J.M. Welling
Drs. S. van Vugt
S.P. van Raat MA

Examencommissie van de masters Entrepreneurship en Business in Society (Joint degree VU-UvA)       
Dr. W. van der Aa (voorzitter)
Prof. dr. W. Stam 
Dr. Arno Kourula
Drs. D. Drittij (toetsdeskundige)

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie houdt zich bezig met alle zaken die promovendi betreffen. Zij is betrokken bij de aanstelling van promovendi en volgt namens de faculteit het verloop van de promotie trajecten. Zij geeft ook adviezen over andersoortige promotie-trajecten.

A. Lucas (voorzitter)
H.C. Dekker
R.T. Frambach
B.F. Heidergott
M.H. Huysman
S.N. Khapova
A.J. Menkveld
J.L. Morage Gonzalez
E.T. Verhoef

Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie geeft adviezen aan het bestuur van de faculteit over de documentaire informatievoorziening, voor zover deze betrekking heeft op het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Daarnaast geeft ze advies over de besteding van beschikbare gelden aan collectievorming. 

Victoria Atanasov
Mark Bruyneel (collectiespecilaist)
Kees Camfferman
Els Kleijn
Dinard van der Laan
Mira Maletic
Jos van Ommeren
Remco Oostendorp (chair)
Peren Özturan
Sascha Friesike
Eirini Spilioutopoulou
Studentlid

Benoemingsadviescommissie

Bij de benoeming van hoogleraren aan de faculteit brengt het faculteitsbestuur advies uit aan het College van Bestuur. Ter voorbereiding van zo'n advies stelt het faculteitsbestuur een benoemingsadviescommissie in.
Een benoemingsadviescommissie bestaat voornamelijk uit hoogleraren, binnen of buiten de faculteit. Maar ook deskundigen op het wetenschapsgebied in kwestie - die niet altijd hoogleraar hoeven te zijn - kunnen in deze commissie benoemd worden.