Organisatie

Het ondersteunend en beheerspersoneel van de School of Business and Economics is ondergebracht bij het faculteitsbureau. Aan het hoofd van de School staat het faculteitsbestuur. De raden van advies brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het niveau van de opleiding, afgestudeerden en inhoud, kwaliteit en relevantie van het curriculum. Binnen de faculteit zijn twee medezeggenschapsorganen actief: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad.

Faculteitsbestuur

Lees meer over het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit.

Faculteitsbureau

Kijk hier welke ondersteunende afdelingen er bij het faculteitsbureau ondergebracht zijn.

Raden van Advies

De School besteedt veel aandacht aan de inhoud, kwaliteit en het niveau van haar opleidingen. De adviesraad is hierbij een belangrijk instrument.

Medezeggenschap

Binnen de faculteit zijn twee medezeggenschapsorganen actief: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen deze organen de Facultaire Overlegvergadering (voorheen de Gezamenlijke Vergadering).

Facultaire studieverenigingen

Aureus is de faculteitsvereniging voor alle bachelor-, premaster- en masterstudenten van SBE. Kraket is de studievereniging voor Econometrie and Data Science aan de VU.

Bijzondere leerstoelen

Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken.