Organisatie

  • Faculteitsbestuur
  • Faculteitsbureau
  • Raden van advies
  • Medezeggenschap (OC en FSR)
  • Facultaire studieverenigingen
  • Bijzondere leerstoelen
  • Commissies

Faculteitsbestuur

Lees meer over het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit.

Faculteitsbureau

Kijk hier welke ondersteunende afdelingen er bij het faculteitsbureau ondergebracht zijn.

Commissies

Er zijn vele commissies binnen de School. Deze commissies adviseren het bestuur van de School en/of hebben eigen werkzaamheden en bevoegdheden

Vacatures

Geïnteresseerd in een baan bij SBE? Kijk hier voor een overzicht van de actuele vacatures.