Medezeggenschap

Binnen de faculteit zijn twee medezeggenschapsorganen actief: de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen deze organen de Facultaire Overlegvergadering (voorheen de Gezamenlijke Vergadering).

Onderdeelcommissie

In de Onderdeelcommissie is het personeel vertegenwoordigd.

Leden:

F.E.J.M. Derksen
M. Schoute
R.H. Oostendorp
F. van Horen
S.C. Kronenbitter
P.R. Koster
M.M. Rietdijk
J.R. van den Brink
N.M. Lijs
2 vacatures

Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het officiële inspraakorgaan voor studenten van de School of Business and Economics. De FSR vertegenwoordigt studenten op facultair niveau en heeft inspraak op het beleid van de faculteit. De FSR zet zich in voor de belangen van studenten en heeft de taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Leden
Sanne de Haan - Voorzitter
Jake Out - Vice-voorzitter
Nordin Sliman - Penningmeester
Eveline Stam - Secretaris
Anuska Mahes - Coördinator PR & IT
Quinty Koelemij - Externe Communicatie BSc
Charissa el Allati - Externe Communicatie MSc