Well-being voor Promovendi

Door de coronacrisis is het als promovendus moeilijker geworden om data te verzamelen en is er minder contact met bijvoorbeeld promotoren en dagelijkse begeleiders. Dit maakt promoveren lastiger dan voorheen. Niet alleen promovendi die in de laatste anderhalf jaar van hun project zitten ervaren hierdoor vertraging, maar ook promovendi die in het begin van hun project zitten worden geraakt door de coronabeperkingen. Het Faculteitsbestuur heeft gekeken naar mogelijkheden om promovendi meer ruimte te bieden in hun promotietraject.  

FAQ

Je PhD-contract kan verlengd worden door als promovendus onderdeel te worden van de ‘flexibele schil’ die elke afdeling moet aanhouden. Het verschil tussen PhD-salarislasten en de standaard salarislasten van een ‘flexibele schil’ docent kan worden ingezet voor meer onderzoekstijd. Als promovendus moet je ongeveer 60% onderwijs geven om daar bovenop 40% onderzoekstijd te krijgen tijdens een verlenging. De mogelijkheid en de lengte van een verlenging worden bepaald door je afdeling en in samenspraak met je promotor. Als je gedurende je reguliere contracttijd extra onderwijs verzorgt, kan je contract na afloop op basis van dezelfde logica verlengd worden. 

Je contract kan ook verlengd worden op basis van financiële reserves van afdelingen en/of begeleiders. De hoeveelheid onderzoekstijd tijdens een verlenging op basis van onderwijstaken kan ook verhoogd worden door de verlenging deels te financieren uit deze financiële reserves van afdelingen en/of begeleiders. Dit besluit ligt bij de afdeling.

Als promovendus van SBE kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als zich problemen voordoen tijdens je promotietraject. Afhankelijk van de kwestie kan de vertrouwenspersoon je naar een andere persoon verwijzen, zoals de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit of de vertrouwenspersoon personeel. 

Mocht er zich een situatie of dilemma voordoen waarbij je advies nodig hebt over de wijze waarop de gedragscode wetenschappelijke integriteit moet worden toegepast, dan kun je daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijk integriteit. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij verschillen van inzicht over auteursvolgorde voor een publicatie of als je de indruk hebt dat er een referentie naar jouw werk ontbreekt. 

Op deze pagina vind je alle contactpersonen.

Voor PhD’ers geldt dat ze als enige groep medewerkers vaker op de VU mogen zijn wanneer je op de campus beter je werk kunt uitvoeren. Uiteraard moet je dit wel eerst melden bij de contactpersoon of het secretariaat van je afdeling.