Well-being voor alle medewerkers

Goed aan het werk kunnen, betekent niet alleen de juiste apparatuur hebben om mee te werken, maar ook mentaal en fysiek goed in je vel zitten, waar mogelijk zekerheid in onzekere tijden, contact met je collega’s en een goede werk-privébalans hebben. In het afgelopen jaar is gebleken dat een of zelfs meerdere van deze aspecten niet voor iedereen even haalbaar was. Daarom heeft het Faculteitsbestuur op verschillende vlakken gekeken hoe we verbeteringen voor onze medewerkers kunnen doorvoeren om een aantal (werk)taken te verlichten. 

Realiseer je dat het werken zoals we gewend zijn dat te doen op de campus niet hetzelfde is als werken thuis. Als faculteitsbestuur en leidinggevenden hebben we daar begrip voor. Het ‘nieuwe normaal’ vraagt ook een nieuwe manier van werken. 


FAQ

We moedigen medewerkers aan om in gesprek te gaan met hun leidinggevende om te kijken naar (tijdelijke) werkdrukverlichting. Wat is er onder de huidige omstandigheden wel en niet te realiseren? Dat kan voor iedereen anders zijn. Wellicht kan een activiteit worden uitgesteld. Of moeten er nieuwe initiatieven juist op een later moment weer worden hervat. Het kan gaan om kleine dingen, maar ook om grote zaken. 

Bespreek daarnaast niet alleen de prioriteiten met je leidinggevende, maar kijk naar wat jou als medewerker energie geeft. Een goede werk-privébalans vinden kan bijvoorbeeld ook door te kijken naar andere werktijden. Bespreek met je leidinggevende verschillende opties en kijk samen naar een werkbare situatie. 

Voor alle uitgebreide maatregelen die concreet kunnen worden getroffen per eenheid vind je hier een uitgebreider document.


De faculteit heeft voor ongewenst gedrag, klachten, problemen of dilemma’s op het gebied van integriteit verschillende vertrouwenspersonen binnen SBE aangesteld. Op deze pagina vind je alle contactpersonen. Aarzel vooral niet om contact op te nemen met de contactpersonen, ze zijn er om je te ondersteunen en te zorgen voor een veilig werkklimaat.

Algemene Tips & Tricks

De VU heeft verschillende regelingen om voor een goede thuiswerkplek te zorgen, waaronder een bureaustoel in bruikleen of een vergoeding van een ergonomisch bureau. Alle voorzieningen kun je hier vinden. Daarnaast kun je voor alle technische en IT-gerelateerde problemen terecht bij onze IT-afdeling via Askit.
Zorg ervoor dat je voldoende beweegt en ook de tijd neemt om rustig te eten, te drinken of even een korte pauze van je scherm te nemen. Plan bijvoorbeeld elke dag een halfuurtje in voor de lunch en zet deze ook in je agenda.

Plan meetings in van 45 minuten in plaats van 1 uur. Vaak is dat voldoende om de inhoud door te nemen en geeft elke deelnemer (inclusief jezelf) de gelegenheid om daartussen een korte pauze in te lassen. Zorg dus dat je zo min mogelijk aaneengeschakeld – waar kan – overleggen inplant. 

Is het een één-op-één-afspraak? Plan dan zoveel mogelijk búiten het beeldscherm om, door bijvoorbeeld te gaan wandelen of door te bellen met elkaar. 


Nu we minder even bij elkaar langs kunnen lopen, loopt de mailbox daarentegen steeds voller. Houd de mail waar kan bondig en beperkt in aantal. Kijk weloverwegen naar de ‘cc’ en ‘reply to all’.  Laat de vraag ook waar hij hoort. Soms is een telefoontje ook efficiënter.
Spontane contactmomenten, zoals het praatje bij het koffieapparaat, gebeuren nu niet meer of zelden. Creëer ruimte voor meer informeel contact, door bijvoorbeeld maandagochtend met je team in te checken. Houd inhoudelijke overleggen en sociale overleggen gescheiden; plan deze laatste dus ook bewust in.