Well-being voor Tenure Trackers

De coronacrisis duurt voort en heeft impact op hoe je je werk kunt doen. Ook op tenure trackers is de impact groot. Het uitvoeren van onderzoek is lastiger geworden en thuiswerken is niet voor iedereen even gemakkelijk. In combinatie met de extra belasting in het onderwijs kan dit een bron van stress en onzekerheid vormen. 

Eerder zijn er al maatregelen verschenen voor tenure trackers waarin gesteld werd dat eventuele slechte(re) onderwijsevaluaties niet meegenomen worden bij de uiteindelijke beoordeling, en dat medewerkers die minder tijd of mogelijkheden hebben gehad voor hun onderzoek een verzoek kunnen indienen voor uitstel tot beoordeling. Het Faculteitsbestuur komt nu met aanvullende bepalingen. 

Bij het onderzoekscriterium ‘publicaties’ kan één R&R (revise & resubmit) meetellen voor de berekening van publicatiepunten. Een R&R geeft aan dat een belangrijk deel van het werk gedaan is en dat het artikel kansrijk is voor publicatie. Voor die R&R krijg je dezelfde punten als voor een geaccepteerde publicatie in hetzelfde tijdschrift. Het maakt daarbij niet uit in welke ronde de R&R is. Voor toekomstige berekening van onderzoekstijd na het behalen van de tenure telt de R&R niet mee.
Bij beoordeling van het tenure dossier wordt nadrukkelijk het portfolio als geheel beoordeeld. Ten aanzien van individuele aspecten geldt ‘comply or explain’. Uitmuntende prestaties op bepaalde criteria, zoals extra inspanningen om goed onderwijs te verzorgen tijdens de coronacrisis, moeten ook worden meegewogen.
De mogelijkheid blijft bestaan om het moment van beoordeling naar achteren te verplaatsen in het zesde jaar, echter dan zonder de mogelijkheid om een R&R te laten meetellen voor de benodigde publicatiepunten.